مدارک لازم براي ويزاي قبرس


 اصل گذرنامه معتبر، امضاء شده با حداقل 7 ماه اعتبار از تاریخ ورود به کشور 

دو قطعه عکس 6٭4رنگی، زمینه سفید، کاملاً از رو به رو، بدون لبخند وعینک 

کپی از 6 صفحه اول گذرنامه و ویزاهای قبلی 

پاسپورت قدیمی متقاضی در صورت نیاز 

کپی تمامی صفحات شناسنامه متقاضی به همراه اصل آن 

گواهی اشتغال به کار متغاضی به زبان انگلیسی و یا به زبان فارسی همراه با ترجمه انگلیسی آن 

تاییدیه رزرو اقامت هتل در قبرس

 گواهی موجودی حساب بانکی متقاضی در ایران به زبان انگلیسی و یا به زبان فارسی همراه با ترجمه انگلیسی آن (در صورت اقامت دایم متقاضی در خارج از ایران اظهارنامه
(امضا شده می بایست ارایه داده شود

بلیط رفت و برگشت (دو طرفه) به نام متقاضی