مدارک لازم براي ويزاي آفريقاي جنوبي


اصل گذرنامه معتبر، امضاء شده با حداقل 7 ماه اعتبار از تاریخ ورود به کشور 

اصل گذرنامه باطله در صورت وجود 

فتوکپی گذرنامه متقاضی 7 از صفحات 1 الی 7 

تکمیل فرم مشخصات فردی به صورت کامل توسط مسافر 

دو قطعه عکس 4٭3رنگی، زمینه سفید، کاملاً از رو به رو، بدون لبخند وعینک

عکس ها نباید اسکن شده باشند و باید با خودکار مشکی به لاتین پشت نویسی و امضاء شده باشند که شامل
نام و نام خانوادگی و تاریخ تولد به میلادی باشد 

ترجمه انگلیسی شناسنامه متقاضی توسط داراترجمه 

ترجمه انگلیسی گواهی اشتغال به کار برای مسافر با مهر سازمان مربوطه و عکس متقاضی توسط دارالترجمه 

ترجمه انگلیسی سوابق مالی ( شامل: پرینت حساب بانکی، نامه بانک، ...) مربوط به 3 ماه گذشته متقاضی با مهر و امضای بانک توسط بانک

ترجمه انگلیسی اسناد ملکی به نام مسافر توسط دارالترجمه