مدارک لازم براي ويزاي هندوستان


 اصل گذرنامه معتبر، امضاء شده با حداقل 7 ماه اعتبار از تاریخ ورود به کشور

هر مسافر باید گذرنامه جداگانه داشته باشد 

فتوکپی گذرنامه از صفحات 1 الی 9 و ویزاهای کشور های اروپایی، آمریکا، کانادا، استرالیا، ... و کشور مورد تقاضا در 5 سال گذشته 

اصل فرم ویزا، امضاء شده توسط مسافر 

تکمیل فرم مشخصات فردی به صورت کامل توسط مسافر 

دو قطعه عکس 4٭6، رنگی، زمینه سفید، کاملاً از رو به رو، بدون لبخند وعینک

عکس ها نباید اسکن شده باشند 

فتوکپی از صفحات مشخصات و تأهل شناسنامه 

اصل و فتوکپی بلیط رفت و برگشت کانفرم شده