مدارک لازم براي ويزاي چين


 اصل گذرنامه معتبر، امضاء شده با حداقل 7 ماه اعتبار از تاریخ ورود به کشور

 فتوکپی گذرنامه از صفحات 1 الی 9 و ویزاهای قبلی کشور مورد تقاضا در 5 سال گذشته

اصل فرم ویزا، امضاء شده توسط مسافر

برای افراد همراه در گذرنامه متقاضی باید فرم جداگانه پر شود

 تکمیل فرم مشخصات فردی به صورت کامل توسط مسافر 

یک قطعه عکس 4٭3، رنگی، زمینه سفید، کاملاً از رو به رو، بدون لبخند وعینک.

عکس ها نباید اسکن شده باشند