آژانس مسافرتي سايبان با سرمايه گذاري بخش خصوصي از سال 1383 آغاز به فعاليت نموده است
فعاليت اين آژانس گرچه در ابتدا شامل سفرها و تورهاي تفريحي به ترکيه مي شد در حال حاضر اين آژانس مجري مستقيم تورهاي مسافرتي به اروپا - دبي و رزرواسیون کلیه پروازها و هتل ها در سراسر جهان نيز مي باشد